4 Temmuz 2013 Perşembe

Manevi Tazminat Dilekçesi Davası

Manevi Tazminat Dilekçesi Davası
........  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACILAR : 1-Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
2-Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Manevi tazminat
AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkillerim ile davalı, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokağı, … Numarada bulunan … Apartmanında komşu olarak yaşamakta iken, bu komşuluk ilişkisinin devam ettiği süreçte davalı müvekkillere karşı sürekli olarak komşuluk hukukuna aykırı olarak düşmanca tavırlar sergilemiş ve hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkillerim davalıya defalarca uyararak apartmanda yüksek sesle hakaret içeren şekilde ve küfürlü olarak konuşmaması hususunda uyarmışlardır.
2- Davaya konu olan olayda ise, davalı müvekkillerden …’nin kendisine neden kapının önündeki ayakkabılarını ,sokağa attığını sorması üzerine müvekkile hitaben “s. ol git kim atmış” gibi küfürlerde bulunmuş, bunun üzerine bağırmaları duyan diğer müvekkil ..... ..... ’nin olay yerine gelmesi üzerine de ….’ye hitaben “s. ol git orospu çocuğu  p.....k sen kimsin” diyerek küfretmiştir. Bu eylemlerden müvekkillerin şikâyetçi olmaları üzerine davalı ......  Sulh Ceza Mahkemesinin …/… Esas ve …/… Karar sayılı ceza dosyası ile yargılanmış ve her iki müvekkile de hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmıştır.
DELİLLER : 1-
                                                         2-Ceza dosyası, 
                                                        3-Tanık (Tanık isimleri bildirilecek)
                                                        4- Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : MK. md. 24, 25/3 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile müvekkillerden her biri için … Türk Lirası olmak üzere toplam … Türk Lirasının manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan …/…/… Tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkillere verilmesine, yargılama gideri ve ücreti vekâletin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
 
Davacılar Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
 
Not:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın  hangi vakıayı ispatlayacağı  açıkça belirtilmelidir.
Arama Etiketleri:maddi ve manevi tazminat dilekçesi,hakaret nedeniyle manevi tazminat dilekçesi,manevi tazminat zamanaşımı,manevi tazminat harç,manevi tazminat nedir,manevi tazminat ile ilgili tüm haberler,tazminat dilekcesi,maddi ve manevi tazminat dava dilekçesi

Benzer Yazılar

Manevi Tazminat Dilekçesi Davası
4/ 5
Oleh