Headlines

mualaf

soccer

Culture

» » Tebligat İçin adresi Bildirilmesi - Hukuk Dilekce Örnekleri

Tebligat İçin adresi Bildirilmesi - Hukuk Dilekce Örnekleri

...... ...   HUKUK MAHKEMESİ’SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
 
 
Dosya Esas: …/…
 
DAVACI  : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
 Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
TALEP KONUSU : Mahkemenizin ara kararı gereği, davalıya tebligat yapılabilecek adreslerin bildirilmesinden ibarettir.
DAVALININ ADRESİ : Davalının halen ... İli, .... İlçesi, ... Mahallesi,  … Apartmanı, No: …, … Kat, … Daire’de ikamet ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Tebligat masrafları ekte sunulmuş olup, söz konusu adrese tebligat yapılması için gereğinin yapılmasını, davacı vekili olarak saygılarımızla arz ve talep ederim. …/…/…
 
Davacı Vekili

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Leave a Reply